MENU

KİMSESİZLERİN SESİ OLMAYA DEVAM EDİYORUZ.

2020-04-27 13:48:59

Kimsesizlerin sesi olacağız. 
Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm kamu görevlilerimiz adına taleplerimiz Cumhurbaşkanlığı ve İlgili bakanlıklarca incelemeye alınmıştır.
Tarafımıza verilen cevaplar ekte olup,
geleceği birlikte inşa edeceğiz. 
Tüm kamu görevlilerini yarın değil hemen bugün ŞEHİT GAZİ-SEN'li olmaya davet ediyorum.


Fatih OCAK 
GENEL BAŞKAN


#SÖZVERDİK
#ŞEHİTGAZİSENDİKASIYETKİLİSENDİKAOLACAK
#ŞEHİTGAZİTÜMVATANSEVERKAMUGÖREVLİLERİKONFEDERASYONU
#KİMSESİZLERİNSESİZOLACAĞIZ.X
E-Posta Giriş Türünüzü Seçiniz