Event Etkinlik Takvimi
Link Hava Durumu

TÜM KAMU GÖREVLİLERİ

· 2020 yılı için %10 + %10 / , 2021 yılı için %10 + %10 zam + aylık enflasyon farkı + refah payı verilmelidir.

· Tüm kamu görevlilerine 1 derce verilmelidir.

· 12 Milyon emeklimize verilen bayramlarda ki ikramiyeler tüm kamu görevlilerine verilmelidir,

· 3600 ek gösterge tüm kamu görevlilerine ayrım yapılmadan verilmelidir,

· İstanbul ve 1. Dereceli terör bölgelerinde çalışan tüm kamu görevlilerine 250 TL kira yardımı ödenmelidir.

· Tüm Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına, kademeli bir şekilde kurum içi uzmanlık kadrosu tahsis edilerek, ‘Uzmanlaşma’ sağlanmalı ve kamu görevlilerinin özlük hakları iyileştirilmelidir.

· Eşit işe eşit ücret kavramının, detaylandırılarak Kamu Kurum Ve Kuruluşların iş yükü, devlet kaynaklarına getirisi değerlendirilerek adaletli bir ücret dengesi oluşturulmalıdır.

· Döner Sermayeden alınan ücretlerde ki haksızlıklar giderilerek adaletli bir dağıtım sağlanmalıdır.

· Şeflik ve altı kadrolarda görevde yükselmeye tabi atamalarda mülakat kaldırılmalıdır.

· Kamuda sözleşmeli olarak istihdam edilen tüm çalışanlar kadroya alınmalıdır.

 

NOT: TALEPLERİMİZ GENEL TALEPLERDİR. YETKİLİ KONFEDERASYON OLDUĞUMUZDA, KURUMSAL BAZDA ANKET,TOPLANTI VE İSTİŞARELER YAPILARAK HER KURUM İÇİN AYRI AYRI RAPORLAR HAZIRLANARAK, TEKLİFLER OLUŞTURULACAKTIR.