Event Etkinlik Takvimi
Link Hava Durumu

ŞEHİT-GAZİ YAKINLARI
  3713 sayılı Kanun kapsamındaki malul ve gazilerin (3713 sayılı Kanunun ek birinci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan maluller ile 670 sayılı KHK’nın 9 uncu maddesine göre tazminat hakkından faydalanan gaziler); ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olmaları halinde atama teklifleri “memur” unvanlı kadrolara yapılmıştır.
 • Tüm Gazi Ve Şehit Yakınlarından ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hepsi, ayrım yapılmaksızın 'Memur' kadrosuna atanmalıdır.
 • 3713 sayılı Kanun kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına atanan Gazi, Gazi Ve Şehit Yakınları; atandıktan sonra bitirdikleri üst öğrenimlerine göre; sınavsız unvan değişikliği hakkı getirilmelidir.( Bu değişiklik 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda yapılmıştır.)
 • 3713 sayılı Kanun kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına atanan Gazi, Gazi Ve Şehit Yakınlarının kadrolarının tamamı şahsa bağlı kadro yapılmalıdır.
 • Gazilerimize 3600 gün ile emeklilik imkânı sağlanmalıdır.
 • Üniversitelerde görevli; Gazi, Gazi Ve Şehit Yakınları’na üniversiteler arası naklen geçiş imkânı tanınmalıdır.
 • Şehit yakınlarının (Çocuğu, kardeşi) süresiz tanıtım kimlik kartı verilmelidir.
 • 2014-2016 yılları arasında atanan, Gazi Ve Gazi Ve Şehit yakınları Mezuniyetlerine bakılmaksızın, Memur(Ş), Hizmetli(Ş), Sürekli İşçi kadrolarına atanmıştır.  2016 Eylül ayından itibaren yapılan atamalar ise Mezuniyetlere  göre ve Unvanlara uygun kurumlara yapılmıştır. Ara dönemde atananların bazıları Unvanlarını almasına rağmen Unvanlarına uygun işler yapamamaktadır.
 • Bu sebeple bu ara dönemde atanan; Gazi Ve Gazi Ve Şehit yakınlarına bir defaya mahsus Unvanlarına uygun, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına naklen geçiş yapabilmelidir.
 • Şehit Çocuklarının tamamı, Gazilerimize 2. İş imkânı ve diğer kanunların iş hakkı sayısının 3’e çıkarılması.
 • Şehit - Gazi haklarının eşitlenmesi noktasında iyileştirilmeler yapılmalıdır.

 

NOT: TALEPLERİMİZ GENEL TALEPLERDİR. YETKİLİ KONFEDERASYON OLDUĞUMUZDA, KURUMSAL BAZDA ANKET,TOPLANTI VE İSTİŞARELER YAPILARAK HER KURUM İÇİN AYRI AYRI RAPORLAR HAZIRLANARAK, TEKLİFLER OLUŞTURULACAKTIR.