ŞEHİT-GAZİ YAKINLARI :: ŞEHİT, GAZİ, VATANSEVERLER SENDİKASI
Event Etkinlik Takvimi
Link Hava Durumu

ŞEHİT-GAZİ YAKINLARI

NOT: HEDEFLERİMİZ TASLAK HEDEFLER OLUP , TÜM ÜYELERİMİZİN TEKLİFLERİ ALINACAK  VE SON  TASLAK ÜYELERİMİZ TARAFINDAN  ONAYLANDIKTAN  SONRA , İLGİLİ MAKAMALARA İLETİLECEKTİR.

 

- 3713 sayılı Kanun kapsamındaki malul ve gazilerin (3713 sayılı Kanunun ek birinci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan maluller ile 670 sayılı KHK’nın 9 uncu maddesine göre tazminat hakkından faydalanan gaziler); ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olmaları halinde atama teklifleri “memur” unvanlı kadrolara yapılmıştır.

Gazi, Gazi Ve Şehit Yakınlarından ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hepsi , ayrım yapılmaksızın 'Memur' kadrosuna atanmalıdır.

- Tüm Gazi, Gazi Ve Şehit Yakınları kadroları Şahsa Bağlı kadro haline getirilmelidir.

- 2014-2016 yılları arasında atanan , Gazi Ve Gazi Ve Şehit yakınları Mezuniyetlerine bakılmaksızın, Memur(Ş), Hizmetli(Ş), Sürekli İşçi kadrolarına atanmıştır.  2016 Eylül ayından itibaren yapılan atamalar ise Mezuniyetlere  göre ve Unvanlara uygun kurumlara yapılmıştır. Ara dönemde atananların bazıları Unvanlarını almasına rağmen Unvanlarına uygun işler yapamamaktadır.

Bu sebeple bu ara dönemde atanan ; Gazi Ve Gazi Ve Şehit yakınlarına bir defaya mahsus Kurum değişikliği hakkı getirilmesi gerekmektedir.

- Gazi Ve Gazi Ve Şehit yakınları Mezuniyetlerine göre atanırken ; bazı Unvanların 190 Sayılı Khk’ da yer almaması gerekçesiyle yada mevcut unvanları değiştirilmemektedir.

Bu sebeple; bu durumdaki ; Gazi Ve Gazi Ve Şehit yakınlarının Mezuniyetleri ve almış oldukları dersler dikkate alınarak , Devlet Personel Başkanlığı’nca  oluşturulacak bir komisyon tarafından kadro intibakları yapılmalıdır.

- Atandıktan sonra Üniversite öğrenimi tamamlayan Gazi Ve Gazi Ve Şehit yakınlarının bir defaya mahsus kadro intibakı yapılmalıdır.

-  Ötv’siz araç hakkından , Tüm Gaziler, Gazi Ve Şehit Yakınları ayrım yapılmaksızın  yararlanmalıdır.

- Halen 3713 Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında yapılan atamalar kura usulü ile yapılmaktadır.

Atamalar tercih önceliğine göre yapılmalıdır.

- 3713 Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında sağlanan haklar , kanunların kısıtlayıcı hak sahibi tanımları sebebiyle kullanılmamaktadır.

Gazi Ve Gazi Ve Şehit yakınlarına verilen haklardan kullanılmayanlar, eş, çocuklar, anne , baba, kardeşler sırasıyla kullandırılmalıdır.

- Gazi Ve Gazi Ve Şehit yakınlarının ; eş, çocuklar, anne , baba, kardeşlerin hepsine kimlik kartı verilmelidir.

- Gazi Ve Gazi Ve Şehit yakınlarının ; eşleri, çocukları, anne ve babaları özel hastaneler dahil tüm hastanelerdeki işlem ve tedavilerden ücretsiz faydalanmalıdır.

- ﹰGazilerimize erken emeklilik hakkı getirilmelidir.